Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (EKT) εγκαινίασε τη δράση PolicyLab@EKT την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στο οποίο συμμετείχαν τριάντα εκπρόσωποι φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της χώρας μας. Το PolicyLab@EKT είναι μια νέα πρωτοβουλία του ΕΚΤ, ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος για τη συν-διαμόρφωση πολιτικών που βασίζονται σε δεδομένα και συλλογική νοημοσύνη.

Το φαινόμενο της κινητικότητας του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού αποτέλεσε τη θεματική του πρώτου βιωματικού εργαστηρίου στο πλαίσιο της δράσης PolicyLab@EKT. Μέσα από δομημένο διάλογο, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας αλλά και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών συν-διαμορφώσαν προτάσεις για καινοτόμες δράσεις.

Τις εργασίες άνοιξε η Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, με παρουσίαση των σχετικών δράσεων και ερευνών του φορέα. Τη σκυτάλη πήρε ο Λόης Λαμπριανίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που παρουσίασε δεδομένα από έρευνες σχετικά με την κινητικότητα του επιστημονικού δυναμικού. Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Καμπύλης, Αναλυτής Πολιτικών και Δεδομένων στο ΕΚΤ, παρουσίασε ως υπεύθυνος της δράσης, τη μεθοδολογία του PolicyLab@EKT και τους στόχους του βιωματικού εργαστηρίου.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις μεικτές ομάδες και, με την υποστήριξη στελεχών του φορέα, πήραν μέρος σε δυο δραστηριότητες δομημένου διαλόγου και συν-δημιουργίας:

  • Προσωποποίησαν μορφές κινητικότητας δημιουργώντας personas με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως όνομα και επαγγελματικό προφίλ, και κατέγραψαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της κάθε περίπτωσης.
  • Συν-διαμόρφωσαν προτάσεις για καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες για συγκεκριμένες μορφές κινητικότητας επιστημονικού δυναμικού.

Μια πρώτη σύνθεση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου έκαναν ο Λόης Λαμπριανίδης, η Νίκη Λυμπεράκη και ο Μανώλης Πρατσινάκης δίνοντας ο καθένας έμφαση σε διαφορετικά στοιχεία που προέκυψαν από τον διάλογο και τη συνεργασία των συμμετεχόντων.

Το εργαστήριο ήταν μέρος από μια σειρά πρωτοβουλιών του ΕΚΤ που θα κορυφωθούν με ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2023 στην Αθήνα, με την ίδια θεματική.


Μεθοδολογία και αποτελέσματα του  1ου PolicyLab@ ΕΚΤ "Should I stay, or should I go? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες"

Δείτε το βίντεο:

 Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα από το 1ο  Policy Lab. 

Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες
Εργαστήριο PolicyLab@EKT SHOULD I STAY, OR SHOULD I GO? Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες