Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένων των γραφικών διεπαφών, του κειμένου του διαδικτυακού τόπου, των σημάτων ή άλλων έργων) ανήκει στο EKT και διατίθεται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα έργα έκδοση 4.0., εκτός αν προσδιορίζεται ρητώς διαφορετικά. Ο δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί με Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).